Archief voor 30/11/2009

Het mysterie van het water

30/11/2009

Dit jaar mocht ik een presentatie verzorgen op een werkconferentie van Brabant Water. Twee jaar eerder heb ik al eerder opgetreden voor deze waterleidingmaatschappij. Dat was voor een afdeling van ongeveer tien mensen. Deze keer ging het om een dag voor circa vijftig leidinggevenden van het bedrijf.

Ik vond dit een prachtige kans om in mijn verhaal in te gaan op de verrassende resultaten van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto. Slechts enkelen van de aanwezigen waren op de hoogte dit onderzoek, dat de kracht van en de kwaliteit van woorden, geluiden, beelden en gedachten letterlijk zichtbaar maakt. Dat verbaasde me, want persoonlijk vind ik de onderzoeken dusdanig belangrijk, dat het verplichte leerstof zou moeten zijn op basisscholen. Het stemde mij weer hoopvol toen iemand mij in de pauze vertelde dat er een werkgroep binnen het bedrijf is dat nagaat in hoeverre ze iets kunnen met de bevindingen van Emoto.

Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief be├»nvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau.

Home

Home